Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Rady Gminy

Ogłoszono przez Katarzyna Koperska

Sesja Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

Początek obrad sesji: godz. 1000

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych Komisji Rady Gminy Jedwabno i ustalenia zakresów ich działania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczaca Rady Gminy Jedwabno

Elżbieta Brzóska