Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Rady Gminy

Ogłoszono przez Katarzyna Koperska

Wspólne komisje Rady Gminy

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 grudnia 2018 r. /czwartek/ o godz. 800 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

 1. Szkolenie RODO prowadzone przez Pana Cezary Szczepańczyk.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2018- 2030.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2018.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2019.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023.
 7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
 8. Projekt uchwały w sprawie: porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1474N odcinek Burdąg – Nowy Dwór od km 18+017 ÷ 25+410”.
 10. Projekt uchwały w sprawie: porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1480N Waplewo-Dźwiersztyny etap II.
 12. Sprawy różne.

Przewodniczący
wszystkich Komisji Rady Gminy