Wersja obowiązująca z dnia

Dyżur Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Pan Daniel Dunajski będę pełnić dyżur w środę 23.01.2019 roku w godz. 11.00-12.00 w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 32