Wersja obowiązująca z dnia

Polowanie wielkoobszarowe - obwód nr 298 - WJŁ Dziczy Jar

Informujemy, że koło łowieckie WKŁ Dziczy Jar dzierżawiące obwód łowiecki nr 298 połozony na terenie gminy Jedwabno oraz Nidzica planuje organizację polowań zbiorowych wielkoobszarowyh na dziki w terminach 19 luty 2019 oraz 26 luty 2019. Gmina Jedwabno miejscowości: Kot i Dębowiec.

Z poważaniem

Piotr Materek

Prezes WKŁ Dziczy Jar