Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Rady Gminy

Ogłoszono przez Katarzyna Koperska

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 stycznia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 800 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
  2. Projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutów Sołectw Gminy Jedwabno.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/290/18 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 września 2018 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
  4. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
  5. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Jedwabno.
  7. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Jedwabno".
  8. Sprawy różne.

                                                                                                        Przewodnicząca wszystkich komisji RG