Wersja nieobowiązująca z dnia

Protokół z sesji XLV