Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Karol Biernacki

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16.04.2019 roku: RIO.VIII-0120-232/19 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2018 r.

Załączniki: