Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 września 2019 r. /środa/ o godz. 1200 w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.

  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2019 rok.

  3. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/274/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

  5. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, określenia rodzaju i wysokości nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz ich pozbawiania.

  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji RG