Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 13:00

Tematyka posiedzenia:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przedstawienie porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
    5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na 2019. 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/274/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, określenia rodzaju i wysokości nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz ich pozbawiania.
    11. Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Wójta Gminy.
    12. Informacja w zakresie analizy oświadczeń o stanie majątkowym złożonych do Przewodniczącego Rady Gminy.
    13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami. 
    14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
    15. Sprawy różne.
    16. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno

/Elżbieta Brzóska/