Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Karol Biernacki

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16.09.2019 roku: RIO.VIII-0120-465/19 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedwabno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabno za pierwsze półrocze 2019 roku

Załączniki: