Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 grudnia 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2019-2032.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2019.
5.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2020.
6.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2020 rok.
7.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
8.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2020 rok.
9.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2020 rok.
10.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2020 rok.
11.    Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2020 rok.
12.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
13.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2019 rok.
14.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2019 rok.
15.    Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2019 rok.
16.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji RG