Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-136/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkiwej w Olsztynie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wtydania opinii o przedłożonym przez Wójta GMiny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2019 r.

Załączniki

  • Uchwała
    format: pdf, rozmiar: 791.39 KB, data dodania: