Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Majątek i finanse

Ogłoszono przez Aleksandra Kurzeja

Uchwała nr RIO.VIII-0120-136/20 Składu Orzekającego REgionalnej Izby Obrachunkiwej w Olsztynie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wtydania opinii o przedłożonym przez Wójta GMiny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2019 r.

Załączniki: