Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wyjazdu za granicę, wymeldowania z pobytu czasowego

Załączniki