Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.

Załączniki