Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe składane do Wójta Gminy za 2019 rok

Załączniki