Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia Rady Gminy

Ogłoszono przez Oksana Kaczmarczyk

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lipca 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
3. Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Narty na sołectwo Narty i sołectwo Warchały.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/113/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 25 marca 2020 roku Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2020 roku.
5. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy.