Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. kraj. Nr 53 - Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór (dr nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1474N dr. kraj. Nr 53 - Krzywonoga – Tylkowo – Burdąg – Nowy Dwór (dr nr 1464N) od km 14+624 do km 17+575”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane Gminnym  transportem zbiorowym.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Elżbieta Brzóska/