Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
3. Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
4. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
5. Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Jedwabno i Rekownica.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
8. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy.