Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie Wójta Gminy Jedwabno o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu oddziaływania na środowisko

Załączniki