Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 października 2020 r. /środa/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 września 2020 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 września 2020 roku w sprawie stawek opłaty miejscowej.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
6.    Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jedwabno w roku szkolnym 2019/2020, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jedwabno.
8.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy.