Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 marca 2021 r. /piątek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
3.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno w 2021 roku.
4.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Małszewo, stanowiącej własność Gminy Jedwabno.
5.    Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2020 rok.
6.    Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno za 2020 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2020 rok.
8.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2020 rok.
9.    Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2020 rok.
10.    Sprawy różne.
Przewodniczacy Komisji