Wersja nieobowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-153/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkiwej w Olsztynie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie wtydania opinii o przedłożonym przez Wójta GMiny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedwabno za 2020 r.

Załączniki

  • Uchwała
    format: pdf, rozmiar: 781.1 KB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.