Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
3.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedwabno 2021-2026".
4.    Projekt uchwały w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedwabno.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Jedwabno.
6.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji