Wersja obowiązująca z dnia

Oświadczenia majątkowe składane do Wójta Gminy za 2020 rok

 1. Jolanta Drężek – Sekretarz Gminy,
 2. Irena Cytruk – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie,
 3. Jerzy Pałasz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, dyrektor do 27.07.2020r.
 4. Mariusz Dobrzyński – Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie,
 5. Agnieszka Skwiot – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie
 6. Grażyna Kicińska vel Kęczyńska - Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje w imieniu Wójta,
 7. Mariusz Kulas – Kierownik Referaty Rozwoju i Ochrony Środowiska,
 8. Ewelina Mierzejewska  - Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje w imieniu Wójta,
 9. Karolina Podbilska  - Inspektor w Urzędzie Gminy w Jedwabnie wydająca decyzje w imieniu Wójta,
 10. Robert Barański - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o
 11. Wioleta Wojciechowska – p.o. Kierownika ŚDS w Jedwabnie,
 12. Elżbieta Katarzyna Koperska - Z-ca Wójta od 01.07.2020r. – oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni i za 2020 rok.
 13. Dominika Wyszyńska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury od 03.08.2020r. – oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni i za 2020 rok.
 14. Marita Irena Zinko - pracownik GOPS w Jedwabnie - od dnia 11.05.2020r wydająca decyzje w imieniu Wójta, oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni i za 2020 rok
 15. Katarzyna Krajza - pracownik GOPS w Jedwabnie - od dnia 11.05.2020r wydająca decyzje w imieniu Wójta, oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni i za 2020 rok
 16. Elżbieta Gabriela Płocharczyk - pracownik GOPS w Jedwabnie od 07.04.2020r. – oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni.
 17. Anna Głażewska – Młodszy Referent Urzędu Gminy - wydająca decyzje w imieniu Wójta, od 01.02.2020r. – oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni i za 2020 rok.
 18. Wioletta Gil – Skarbnik Gminy, zobowiązanej do złożenia oświadczenia do Wójta Gminy Jedwabno,
 19. Grzegorz Paciulan – od 12.05.2021r. Prezes Zarządu Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Północ Spółka z o.o. w Olsztynie oświadczenie składane po raz w ciągu 30 dni

Załączniki