Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2021 r. /czwartek/ o godz. 8:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
4.    Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji o nadanie honorowego obywatelstwa gminy Jedwabno.
5.    Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6.    Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
7.    Projekt uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
8.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat położonej w obrębie Warchały, gm. Jedwabno.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę nieruchomości.
10.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o wartości przekraczającej 50.000 zł.
11.    Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/162/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Jedwabno.
12.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brajniki na lata 2021-2027.
13.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Burdąg na lata 2021-2027.
14.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czarny Piec na lata 2021-2027.
15.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipniki na lata 2021-2027.
16.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małszewo na lata 2021-2027.
17.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowe Borowe na lata 2021-2027.
18.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rekownica na lata 2021-2027.
19.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szuć na lata 2021-2027.
20.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Waplewo na lata 2021-2027.
21.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Warchały na lata 2021-2027.
22.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witowo na lata 2021-2027.
23.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Witówko na lata 2021-2027.
24.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedwabno na lata 2021-2027.
25.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Narty na lata 2021-2027.
26.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji