Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie nr 101/2021 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Jedwabnie na lata 2021-2025"

Załączniki