Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 28 grudnia 2021 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
    Początek obrad sesji: godz. 9:30
    Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2022 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2021-2037.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2021.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2022.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIV/163/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Jedwabno.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Jedwabno.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających i redukcyjnych pomników przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz dąb czerwony w miejscowości Dłużek.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2022 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2022 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2022 rok.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2022 rok.
20.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
21.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych za 2021 rok.
22.    Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Społecznych za 2021 rok.
23.    Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji za 2021 rok.
24.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie miedzy sesjami.
25.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
26.    Sprawy różne.
27.    Zamknięcie obrad sesji.