Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 czerwca 2022 r. /piątek/ o godz. 08:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2021 rok”
2.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i absolutorium.
3.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2038.
4.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
5.    Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Jedwabno.
6.    Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno.
7.    Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
9.    Projekt uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie oraz nadania jej statutu.
10.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
11.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2021r.
12.    Sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie za 2021 rok.
13.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2021 rok.
14.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji