Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
Ogłoszenia Rady Gminy
Wersja z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się
w dniu 14 czerwca 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 9:30
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Jedwabno za 2021 rok”.
a)    Debata.
b)    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jedwabno wotum zaufania.
7.    Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok i absolutorium.
a)    Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
b)    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2021 rok.
c)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
d)    Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
e)    Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2021 rok.
f)    Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
g)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022-2038.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Jedwabno.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Szczycieńskim w sprawie „Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1633 N Pasym – Jedwabno w km 11+868 – 12+078”.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie oraz nadania jej statutu.
15.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku.
16.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie za 2021r.
17.    Sprawozdanie z  działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie za 2021 rok.
18.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie za 2021 rok.
19.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
20.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie obrad sesji.