Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała nr RIO.VIII-0120-372/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jedwabno informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 r.

Załączniki

  • Uchwała RIO
    format: pdf, rozmiar: 843.56 KB, data dodania: