Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na Sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 11:00

Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Zgłaszanie interpelacji i zapytań.
5.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022- 2038.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2022.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty miejscowej.
10.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad sesji.