Wersja obowiązująca z dnia

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 03 listopada 2022 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, pokój 22, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
Tematyka posiedzenia:
1.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Jedwabno w roku szkolnym 2021/2022, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jedwabno.
2.    Planowanie budżetu na 2023 rok.
3.    Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Rady Gminy Jedwabno