Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-594/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2022 roku.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jedwabno na 2023 rok.

Załączniki