Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-651/22 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2022 roku

w sprawie sprostowania Uchwały Nr RIO.VIII-0120-595/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy w Jedwabnie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok

Załączniki

  • akt-5
    format: pdf, rozmiar: 82.86 KB, data dodania: