Wersja obowiązująca z dnia

Zarzadzenie Nr 138/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania

Załączniki