Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie.

Załączniki