Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej w obrębie geodezyjnym Jedwabno, gmina Jedwabno

Załączniki