Wersja obowiązująca z dnia

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2023

Załączniki

 • SKM_C224e23080311190
  format: pdf, rozmiar: 1.25 MB, data dodania:
 • Zarządzenie 78
  format: pdf, rozmiar: 699.42 KB, data dodania:
 • Wzór oferty
  format: pdf, rozmiar: 110.59 KB, data dodania:
 • Wzór umowy
  format: pdf, rozmiar: 258.95 KB, data dodania:
 • Wzór sprawozdania
  format: pdf, rozmiar: 247.16 KB, data dodania: