Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję nadzwyczajną Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 10 października 2023 roku, w sali narad Urzędu Gminy Jedwabno, pok. 22.
Początek obrad sesji: godz. 09:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie obrad sesji.