Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

    Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabno na 2024 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023-2037.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2023.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
10.    Podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2024 rok.
11.    Podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2024 rok.
12.    Podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
13.    Podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2024 rok.
14.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
15.    Sprawy różne.
16.    Zamknięcie obrad sesji.