Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r, poz. 40 z późn. zm.) wykonując postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 18 kwietnia 2024 roku powierzającego Wójtowi Gminy Jedwabno wykonanie postanowienia w zakresie zaproszenia i zawiadomienia o terminie i miejscu sesji informuję o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie I sesji Rady Gminy Jedwabno na dzień 2 maja 2024 roku (czwartek) o godzinie 09:30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie przez radnego Seniora I sesji Rady Gminy Jedwabno.
2.    Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
3.    Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Jedwabno.
4.    Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
5.    Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Jedwabno.
6.    Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jedwabno.
7.    Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Wójtowi Gminy Jedwabno zaświadczenia o wyborze.
8.    Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Jedwabno.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

W załączeniu Postanowienie Nr 415/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 18 kwietnia 2024 roku.

 

Załączniki

  • Postanowienie
    format: pdf, rozmiar: 75.39 KB, data dodania: