Wersja obowiązująca z dnia

Posiedzenie Rady Gminy Jedwabno

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 maja 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Jedwabno, pok. 22, odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Jedwabno.
Tematyka posiedzenia:
1.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.
2.    Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2024.
3.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedwabno.
4.    Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy Jedwabno, a także ustalenia zakresów ich działania.
5.    Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
6.    Projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Sp. z o.o.
7.    Sprawy różne.