Wersja obowiązująca z dnia

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 15 maja 2024 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 09:00:
Tematyka posiedzenia:
1.    Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2024-2038.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2024.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jedwabno.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy Jedwabno, a także ustalenia zakresów ich działania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia dopłaty do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Sp. z o.o.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad sesji.