Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłaty na raty powyżej 500 zł oraz pomocy publicznej za rok 2023

Załączniki