Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
127-02-2023LI/382/23w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule uchwały Nr L/372/23 Rady Gminy Jedwabno z dnia 23 stycznia 2023 rokuUchwały Rady GminyObowiązujący
227-02-2023LI/381/23w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działki Gminy Jedwabno oraz osób prywatnych o nr ew. 41/74, 41/71, 41/62Uchwały Rady GminyObowiązujący
327-02-2023LI/380/23w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działkę stanowiącą własność Gminy Jedwabno nr ew. 61/8Uchwały Rady GminyObowiązujący
427-02-2023LI/379/23w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Narty obejmującej działki stanowiące własność Gminy Jedwabno nr ew. 61/78 i 61/102Uchwały Rady GminyObowiązujący
527-02-2023LI/378/23w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
627-02-2023LI/377/23w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedwabno na lata 2023-2027Uchwały Rady GminyObowiązujący
727-02-2023LI/376/23zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
827-02-2023LI/375/23w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
923-01-2023L/374/23w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jedwabno na lata 2023- 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacjiUchwały Rady GminyObowiązujący
1023-01-2023L/373/23w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
1123-01-2023L/372/23w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwały Rady GminyObowiązujący
1223-01-2023L/371/23w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli, szkół i placówek oświatowychUchwały Rady GminyObowiązujący
1323-01-2023L/370/23w sprawie rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
1423-01-2023L/369/23zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
1523-01-2023L/368/23w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
1621-12-2022XLIX/367/22w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2023 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
1721-12-2022XLIX/366/22w sprawie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
1821-12-2022XLIX/365/22w sprawie planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2023 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
1921-12-2022XLIX/364/22w sprawie planu pracy Komisji ds. Finansowo-Gospodarczych na 2023 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
2021-12-2022XLIX/363/22w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 1-20 z 1,000 rekordów.