Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
2121-12-2022XLIX/362/22w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
2221-12-2022XLIX/361/22w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno w najem na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmuUchwały Rady GminyObowiązujący
2321-12-2022XLIX/360/22w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości położonych w miejscowościach Lipniki i Jedwabno, obręb JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
2421-12-2022XLIX/359/22w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości położonej w miejscowości Lipniki obręb Jedwabno oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawyUchwały Rady GminyObowiązujący
2521-12-2022XLIX/358/22w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy wielorodzinnej w obrębie geodezyjnym Jedwabno, gmina JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
2621-12-2022XLIX/357/22zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
2721-12-2022XLIX/356/22w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
2821-12-2022XLIX/355/22w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jedwabno na 2023 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
2921-12-2022XLIX/354/22w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2023 – 2037 Uchwały Rady GminyObowiązujący
3028-11-2022XLVIII/353/22w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
3128-11-2022XLVIII/352/22w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodzicówUchwały Rady GminyObowiązujący
3228-11-2022XLVIII/351/22w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Wszystko w naszych rękach” w partnerstwie z Fundacją „Patrzymy w przyszłość” ze SzczytnaUchwały Rady GminyObowiązujący
3328-11-2022XLVIII/350/22w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
3428-11-2022XLVIII/349/22w sprawie zmiany nr XXXVI/258/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwały Rady GminyObowiązujący
3528-11-2022XLVIII/348/22w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/21 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, zwolnienia w części opłaty właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalneUchwały Rady GminyObowiązujący
3628-11-2022XLVIII/347/22w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwały Rady GminyObowiązujący
3728-11-2022XLVIII/346/22w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnegoUchwały Rady GminyObowiązujący
3828-11-2022XLVIII/345/22zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2022Uchwały Rady GminyObowiązujący
3928-11-2022XLVIII/344/22w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2022 – 2037Uchwały Rady GminyObowiązujący
4027-10-2022XLVII/343/22w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dłużek obejmującej działkę osób prywatnych nr ew. 270/18Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 21-40 z 1,000 rekordów.