Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
4129-11-2011XII/54/2011w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwały Rady GminyObowiązujący
4225-08-2011X/47/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011 – 2026Uchwały Rady GminyObowiązujący
4325-08-2011X/48/2011zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2011Uchwały Rady GminyObowiązujący
4406-10-2011XI/49/2011w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Szczytnie na kadencję 2012-2015Uchwały Rady GminyObowiązujący
4506-10-2011XI/50/2011w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
4606-10-2011XI/51/2011w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
4706-10-2011XI/52/2011w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobieraniaUchwały Rady GminyObowiązujący
4806-10-2011XI/53/2011w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-RamuckiejUchwały Rady GminyObowiązujący
4929-11-2011XII/55/2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2012 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
5029-11-2011XII/56/2011w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowejUchwały Rady GminyObowiązujący
5129-11-2011XII/57/2011w sprawie stawek opłaty miejscowej Uchwały Rady GminyObowiązujący
5229-11-2011XII/58/2011w sprawie wysokości stawek od środków transportowychUchwały Rady GminyObowiązujący
5329-11-2011XII/59/2011w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
5429-11-2011XII/60/2011w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2011 – 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
5529-11-2011XII/61/2011zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2011Uchwały Rady GminyObowiązujący
5629-11-2011XII/62/2011 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedwabno oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.Uchwały Rady GminyObowiązujący
5729-11-2011XII/63/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
5829-11-2011XII/64/2011w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
5929-11-2011XII/65/2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Odrodzenia 10 w Jedwabnie, na rzecz najemców i udzielenia bonifikatyUchwały Rady GminyObowiązujący
6030-11-2010I/1/10w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady GminyUchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 41-60 z 1,018 rekordów.