Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
6123-02-2016XIII/85/16w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Nowy Dwór i Dzierzki na lata 2007-2020Uchwały Rady GminyObowiązujący
6213-11-2014XLVII/316/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Piduń na lata 2014-2020.Uchwały Rady GminyObowiązujący
6313-11-2014XLVII/317/14 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rekownica na lata 2014-2020.Uchwały Rady GminyObowiązujący
6423-02-2016XIII/86/16 w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Witowo na lata 2007-2020Uchwały Rady GminyObowiązujący
6523-03-2016XIV/104/16 w sprawie aktualizacji „Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020”.Uchwały Rady GminyObowiązujący
6631-08-2016XVIII/135/16 w sprawie: Analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Uchwały Rady GminyObowiązujący
6729-01-2018XXXVI/250/18 w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Uchwały Rady GminyObowiązujący
6829-03-2017XXVI/194/17w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatoweUchwały Rady GminyObowiązujący
6930-03-2012XVI/114/2012 w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 rok Uchwały Rady GminyObowiązujący
7026-02-2014XL/273/14 w sprawie funduszu sołeckiego na 2015 rok Uchwały Rady GminyObowiązujący
7119-12-2012XXIV/182/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013-2015 r.Uchwały Rady GminyObowiązujący
7225-04-2013XXIX/210/13 w sprawie: kontynuacji w latach 2013-14 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7,1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Uchwały Rady GminyObowiązujący
7329-03-2011VI/16/2011w sprawie kontynuacji w roku 2011 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały Rady GminyObowiązujący
7423-05-2012XVIII/120/2012 w sprawie kontynuacji w roku 2012 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwały Rady GminyObowiązujący
7531-08-2016XVIII/136/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy cmentarza miejscowości Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
7609-06-2014XLIII/296/14w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Jedwabnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w JedwabnieUchwały Rady GminyObowiązujący
7720-05-2011VIII/35/2011w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jedwabno. Uchwały Rady GminyObowiązujący
7827-10-2022XLVII/343/22w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dłużek obejmującej działkę osób prywatnych nr ew. 270/18Uchwały Rady GminyObowiązujący
7929-11-2011XII/64/2011w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
8027-10-2022XLVII/342/22w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości JedwabnoUchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 61-80 z 1,018 rekordów.