Akty prawne

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jedwabno
logo bip gov
Akty prawne

Akty prawne

#Data podjęciaNumerTytułRodzajStatus
 
8121-12-2011XIII/86/2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2012Uchwały Rady GminyObowiązujący
8221-12-2011XIII/87/2011w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/11 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości stawek od środków transportowychUchwały Rady GminyObowiązujący
8321-12-2011XIII/88/2011w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
8421-12-2011XIII/89/2011w sprawie planu pracy Rady Gminy Jedwabno na 2012 rok.Uchwały Rady GminyObowiązujący
8530-01-2012XIV/90/2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023Uchwały Rady GminyObowiązujący
8630-01-2012XIV/91/2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012Uchwały Rady GminyObowiązujący
8730-01-2012XIV/92/2012w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rokUchwały Rady GminyObowiązujący
8830-01-2012XIV/93/2012w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno na lata 2012 - 2032Uchwały Rady GminyObowiązujący
8930-01-2012XIV/94/2012w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedwabno w obrębie geodezyjnym Brajniki Uchwały Rady GminyObowiązujący
9030-01-2012XIV/95/2012w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Jedwabnie.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9130-01-2012XIV/96/2012w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości położonych w Nowym Dworze.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9230-01-2012XIV/97/2012w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9330-01-2012XIV/98/2012w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Finansowo - Gospodarczych na 2012 rok Uchwały Rady GminyObowiązujący
9430-01-2012XIV/99/2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2012 rok Uchwały Rady GminyObowiązujący
9530-01-2012XIV/100/2012zmieniająca uchwałę Nr V/20/07 Rady Gminy Jedwabno z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet dla radnychUchwały Rady GminyObowiązujący
9628-02-2012XV/101/2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2012 – 2023.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9728-02-2012XV/102/2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na rok 2012.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9828-02-2012XV/103/2012w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w obrębie Jedwabno.Uchwały Rady GminyObowiązujący
9928-02-2012XV/104/2012w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół w Jedwabnie Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie.Uchwały Rady GminyObowiązujący
10028-02-2012XV/105/2012w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedwabno na lata 2012-2016".Uchwały Rady GminyObowiązujący
Wyświetlone 81-100 z 1,018 rekordów.